Vrienden van Tiuri

Vrienden van Tiuri

Wilt u ook een (financiële) vriend worden van Tiuri?

Theaterwerkplaats Tiuri biedt mensen met een beperking de mogelijkheid hun (verborgen) talenten uit te spelen en vanuit hun eigenheid voor het voetlicht te brengen. Daarbij zoekt Tiuri steeds de verbinding met andere theatermakers en de samenleving. Door de schijnwerpers te richten op ieders eigenheid vinden we de kern van vriendschap en medemenselijkheid. Daarom heeft Tiuri ook een vriendenkring. Mensen die zich willen verbinden met onze missie, nodigen we van harte uit lid te worden.  Als u lid wilt worden vult u dan het contact formulier in.

Lidmaatschap

U wordt lid van de Vriendenkring door jaarlijks minimaal € 25,- te storten op ons rekeningnummer NL36 INGB 0009 5221 53 t.n.v. Stichting tot Steun Theaterwerkplaats Tiuri in Breda o.v.v. “vriendenkring Tiuri”.

Wat kunt u verwachten?

Vrienden worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten, projecten en voorstellingen van Tiuri en ontvangen jaarlijks een vrijkaart voor een voorstelling van Tiuri naar keuze. Daarnaast ontvangt een vriend korting op al het promotie-materiaal van Tiuri.

Wat kunt u (nog meer) doen?

Onze vrienden geven we ook de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de werkplaats en haar activiteiten. Voor wie de handen uit de mouwen wil steken, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • meewerken in de opzet en uitbouw van de vriendenkring zelf;
  • hand- en spandiensten verlenen bij de voorbereiding van producties en projecten;
  • klussen verrichten in en rond de werkplaats.

Donateur worden?

U kunt uw betrokkenheid bij Tiuri ook laten blijken via een schenking. De Stichting tot Steun Theaterwerkplaats Tiuri is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Derhalve is een schenking aan Tiuri fiscaal aftrekbaar. Vriendschap is voor ons een werkwoord, voor ieder naar vermogen en interesse; alleen zo respecteren we ieders eigenheid en realiseren we gezamenlijkheid.

Het ING-banknummer van de Stichting Steun Theaterwerkplaats Tiuri is: NL36 INGB 0009 5221 53.

KvK: 20109713